Ohrievanie vody slnkom

Tipy a rady

Slnko nie je len zdrojom svetla a tepla, môže byť pre nás zdrojom aj elektrickej energie. A vďaka slnku môžeme výrazne zvýšiť svoje úspory pri spotrebe energií.

Využívať slnko na zohrievanie teplej vody sa začalo už veľmi dávno. Používaním fototermických solárnych panelov sa rozšírilo využívanie slnka na ohrev vody vo väčšom rozsahu. Využívanie slnečných kolektorov výrazne znížilo náklady na ohrev teplej vody. Na mnohých kúpaliskách sa budovali veľké solárne kolektory, ktoré upravovali teplotu vody v bazénoch, a podobné využitie sa prenieslo aj do domov alebo bytoviek. Na používanie týchto fototermických solárnych systémov však boli potrebné riešenia rozvodov ohrievanej kvapaliny, čerpadlá, pretlakové ventily a ďalšie súčasti, ktoré vyžadovali samostatnú údržbu, vrátane pravidelnej výmeny používanej kvapaliny. Fototermické systémy však majú problém s prebytkom tepla, nakoľko aj keď sa používajú aj na vykurovanie, v zime je ich účinnosť výrazne nižšia. A práve v lete, keď je dostatok slnečného svetla, vzniká prebytok tepla, ktoré sa nevyužije.

Ohrev vody inak

Riešením na využívanie slnka pre ohrev teplej vody je fotovoltaický ohrev vody. Rovnako ako pri fototermickom, aj pri fotovoltaickom ohreve vody sa využíva slnečné žiarenie. Rozdiel je však v tom, že solárne panely neohrievajú priamo kvapalinu, ale pomáhajú vyrábať elektrickú energiu. Táto elektrina sa následne využíva pre ohrev teplej vody. Nakoľko fotovoltaický panel nepotrebuje vybudovať náročné rozvody pre ohrievanú kvapalinu, stačí na prepojenie panelu so systémom len kábel. Takýto kábel sa dá inštalovať z vonkajšieho prostredia do domu veľmi jednoducho. Elektronika v dome sa už postará o ohrev teplej vody. Fotovoltaický ohrev vody je možné pripojiť na takmer každý bojler, a preto je jeho dodatočná inštalácia do domu oveľa jednoduchšia a efektívnejšia.

Využitie nadbytočnej energie
Výhodou fotovoltaického ohrevu vody je aj využitie prebytočnej energie. Fotovoltaické panely produkujú elektrickú energiu, ktorú môžeme ukladať do zásoby. Na tento účel sa využívajú solárne batérie. Elektrina, ktorá sa nespotrebuje na výrobu teplej vody, môže byť využitá aj pre iné účely. Môže to byť zdroj energie pre osvetlenie, záložný zdroj pre čerpadlo kotla na tuhé palivo, alebo môže byť elektrina využitá iným vhodným spôsobom.

Ochrana prostredia
Fotovoltaika, alebo fotovoltika, je systém, ktorým získavame zo slnka elektrickú energiu. Neustále zvyšovanie účinnosti solárnych panelov umožňuje stále efektívnejšie využívanie tohto zdroja energie. Mnohé krajiny zavádzajú využívanie solárnych panelov ako alternatívny zdroj energie. Má to svoj význam aj z pohľadu ochrany životného prostredia. Využívanie fosílnych palív na výrobu elektrickej energie nielen uberá z neustále sa zmenšujúcich zásob týchto palív, ale zároveň prispieva k veľkému znečisteniu ovzdušia a životného prostredia. Aj jadrová energia, či využívanie vodných zdrojov pre výrobu elektrickej energie, prinášajú veľké zásahy do životného prostredia, alebo majú svoje veľké riziká pre okolie. Solárne panely na výrobu elektriny si však môžete bez rizika umiestniť na strechu domu, a získate tak významný zdroj elektrickej energie, ktorý vám pomôže ušetriť aj veľkú časť nákladov na energie. Slnko je pre nás skutočne nevyčerpateľný zdroj energie.

Text a foto: PR