Zásady každého skutočného gentlemana

Tipy a rady

Skutočný gentleman sa správa slušne vždy všade. Nie preto, že ho môžu vidieť ostatní, ale preto že je o tom presvedčený. Správny gentleman používa slová ako prosím a ďakujem. Viac počúva ostatných ako rozpráva o sebe. Je dochvíľny a nemešká.

Zásady každého skutočného gentlemana
Zásady každého skutočného gentlemana (Foto: unsplash.com)

Čoraz viac sa kladie dôraz na dobro planéty, preto by správny muž mal myslieť a konať ekologicky. Ženy nie sú z porcelánu a zaslúžia si rešpekt, ale podržanie dverí má stále svoje čaro. Správny muž je skromný, chváli výzor žien skôr ako ten vlastný. Ak už má rodinu prejavuje úctu manželke a deťom aj verejne. Mal by byť vždy úprimný o svojom pôvode a vzdelaní, lebo klamári musia mať sakramentsky dobrú pamäť.

Priateľské flirtovanie je spoločensky žiaduce, ľudia potrebujú počuť komplimenty a chvály. Ak je gentleman v spoločnosti dámy nemal by telefonovať s inými ani posielať emaily a sms.