Obnoviteľné zdroje energie sú budúcnosť aj na Slovensku

Tipy a rady

Využívanie obnoviteľných zdrojov na iné účely ako výroba elektriny celosvetovo pokrivkáva. V roku 2018 tvoril podiel fosílnych palív na celkovo spotrebovanej energii cca 80%, tzv. Moderné obnoviteľné zdroje v podobe solárnych či veterných elektrární, geotermálnej energie a vodnej energie vyrobili iba cca 10% spotrebovanej energie. Ak chcú vyspelé západné krajiny a Čína, ktorá hrá primárne na poli čistých energií, dosiahnuť svoje ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, „niečo“ sa musí zmeniť!

Obnoviteľné zdroje energie sú budúcnosť aj na Slovensku

Kým doteraz sa snahy o podporu obnoviteľných zdrojov energií zameriavali predovšetkým na výrobu elektriny, dopravu a priemysel, teraz prichádza na rad ďalšia významná úloha – znížiť energetickú stopu rezidenčných budov, ktoré sa na celkovej spotrebe energie v Európskej únii podieľajú cca 25% podielom.
  
Dve známa riešenia zahŕňajú zníženie energetickej náročnosti budov a vyššie zapojenie obnoviteľných zdrojov energie do vykurovania a chladenia budov. K dosiahnutiu prvého bodu výrazne prispejú novinky, ktoré na území Európskej únie nadobudnú platnosť v roku 2021, kedy po novom bude možné získať stavebné povolenie len na budovy s veľmi nízkou energetickou náročnosťou. Členské krajiny Európskej únie takisto podporujú znižovanie energetickej náročnosti budov skrze stimuly na ich zateplenie. 
   
Druhá časť riešenia, tzn. vyššie zapojenie obnoviteľných zdrojov energií, má tiež už konkrétne podoby, napr .:

  • Opätovné využívanie odpadového tepla za pomoci tepelných čerpadiel a následnú distribúciu tohto tepla domácnostiam. Tieto projekty už dnes existujú napr. V Hamburgu, Kodani, Londýne.
  •     

  • Využívanie geotermálneho tepla a diaľkové vykurovanie domácností v okolí. Aj tu už existujú funkčné riešenia, napr. Vo Švajčiarsku úspešne „vyrába“ energiu z geotermálneho tepla tamojších jazier, ambiciózne plány majú aj v Rakúsku, ktoré chce zvýšiť podiel geotermálneho tepla na celkovo spotrebovaných energií vo Viedni na 10%. Vo Škandinávskych krajinách potom nezriedka narazíte na projekty, kedy veľké geotermálne tepelné čerpadlá umiestnené v podzemí zásobujú energiou celé mestské štvrte.
  •          

  • Podpora obnoviteľných zdrojov na „lokálnej“ úrovni, kedy štáty Európskej únie podporujú domácnosti k inštalácii solárnych panelov či kúpu tepelných čerpadiel. V západných spolkových krajinách Nemecka dnes nájdete tepelné čerpadlá takmer u 40% novostavieb!

            
Vyššie uvedené trendy sa nevyhýbajú ani Slovensku , aj v tu je možné získať stimul na obstaranie tepelného čerpadla , aj tunajšie firmy spracovávajú odpadové teplo, ktoré následne opätovne využijú alebo nimi zásobujú domácnosti v okolí.

Text: PR, foto: unsplash.com