Dobrý vodca: Čo patrí k jeho prednostiam

Voľný čas

Každý chce byť vo svojom odbore dokonalý a vedieť ovládať všetky veci na 100 %. Niekedy k tomu ale potrebujete viac než len snahu. Dôležité sú vlastnosti, bez ktorých sa ani v bežnom živote nezaobídete.

Dobrý vodca: Čo patrí k jeho prednostiam
Dobrý vodca: Čo patrí k jeho prednostiam

Tímová práca
Ak sa rozhodnete pre výhodu virtuálneho sídla, odľahčíte si už sám o sebe ťažký biznis. Lenže vo všetkých smeroch to tak jednoduché rozhodne nie je. V biznise nikdy nepôjde len o vaše vlastné „ja“ Správny líder pracuje efektívne vtedy, keď sa vie spoľahnúť aj na svoj tím. Počíta s ním vo viacerých rozhodnutiach a svoju prácu chápe, ako dôležitú súčasť jedného celku. Dôvera vždy vytvára základy pre budovanie dobrých vzťahov.

Talent
Výnimoční lídri si vedia dobre vybrať. Majú dokonalé schopnosti pre spozorovanie vysokej inteligencie, kreativity a dobrej pracovnej morálky. Vedia nájsť toho správneho zamestnanca na obsluhu vysokozdvižného vozíka a objaviť v ňom pozoruhodné vlastnosti, ktoré sú v konečnom dôsledku prínosom pre celú spoločnosť.

Disciplína a jasné predstavy
Dôležitá úloha, ktorá prichádza pri stanovení stratégie podniku. Dobrý manažér musí vedieť, ktoré veci sú podstatné, bez ktorých sa zaobíde, ale tak isto nájsť aj rovnováhu medzi nimi. Disciplína a poriadok sú dôležité nie len pre usporiadanie regálov do skladu, ale aj na dodržiavanie organizačných pokynov firmy. Týka sa to však všetkých, takže ani riaditeľ si nemôže dovoliť porušovať veci, ktorých dodržiavanie od iných vyžaduje.

Vedieť počúvať
Najlepší vodcovia sú proaktívni, strategickí, intuitívni a dobrí poslucháči. Uvedomujú si, že v mnohých prípadoch vedomosti nezískajú z rozprávania, ale práve naopak z dobrého načúvania iným. Vo svojej podstate by toto mala byť základná vlastnosť a schopnosť každého jedného z nás.

Text a foto: PR